Mladými kováky jsou všichni členové Odborového svazu KOVO, kteří mají věk do 35 let. Spousta z nich se sdružuje do menších či větších skupinek v regionech a věnují se různým společenským aktivitám. Mezi ně patří především sdružování mladých mezi sebou, vyměňování si mezi sebou zkušeností v odborové práci ve svých mateřských firmách a základních organizacích.

Věnují se také sami sobě a to tím, že se dále vzdělávají a tyto informace předávají svým mladým kolegům. Mladí se věnují také různým druhům zábavy, společně sportují, pořádají kulturní akce a ukazují, že život není jen o práci, ale také o rodině, soukromí a trávení volného času. Mladí kováci komunikují hlavně po facebooku a jiných sociálních sítích a snaží se ukázat svému okolí co znamenají pro společnost ODBORY.

Celou tuhle skupinu mladých zastřešuje oficiální skupina, která je součástí Odborového svazu KOVO. Tou skupinou je Komise mladých OS KOVO. Historie Komise Mladých OS KOVO začala v roce 2000, kdy ji tehdy založil a vedl tehdejší místopředseda OS KOVO pan Josef Středula. Komise Mladých se od počátku snažila navázat užší kontakt nejen v rámci OS KOVO, ale především také napříč jinými odborovými svazy v České Republice a dále se zahraničními odborovými svazy v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku a v jiných zemích. Navazovala také spolupráci se SOU a dalšími středními školami, kde se snažila vysvětlit a přiblížit tak mladým lidem činnost OS KOVO, jeho minulost, ale hlavně budoucnost a integritu mladých lidí do společnosti.

Od samého počátku vzniku se také zúčastňovala a sama také pořádala různé odborné semináře a aktivity kolem mladých lidí nejen v ČR, ale také se zúčastňovala podobných vzdělávacích programů a aktivit v zahraničí, ze kterých někdy těží dodnes. Na základě generační obměny a také jejího útlumu činnosti v roce 2005 byla tato KM OS KOVO v roce 2006 Předsednictvem OS KOVO ukončena a zároveň vznikla na jaře roku 2006 "nová" Komise Mladých, která funguje dodnes, kdy ji dlouho vedl jako předseda KM OS KOVO Tomáš Valášek, který je zároveň zaměstnancem OS KOVO od roku 2008 a od roku 2015 místopředsedou OS KOVO. Nyní je předsedou Komise mladých OS KOVO Lukáš Greiner z firmy Třinecké Železárny.