Výjimečná akce proběhla ve středu 15. května v Památníku Ležáky, které jsou po Lidicích další z českých obcí vypálených za války nacisty. Odborový svaz KOVO ve spolupráci s Památníkem Lidice, jenž pietní místo v Ležákách spravuje, otevřel vernisáž uměleckých děl s názvem „Tvorba pro Ležáky 2024“. Jejich autory jsou studenti z učilišť z Hradce Králové, Uherského Brodu a Domažlic.

Díla učňů ze středních škol jsou věnována památce lidí, kteří obývali malou osadu na Pardubicku, do chvíle, než nacisté ve středu 24. června 1942 ukončili jejich životy hromadnou popravou a osadu vypálili. Práce studentů zůstanou přístupné všem návštěvníkům památníku v místní minigalerii až do konce října t.r. „Projekt vlastně vznikl díky inspiraci od kolegů z německých odborů DGB a první akce proběhla již v roce 2012 v Lidicích ještě pod vedením bývalého místopředsedy OS KOVO Jaromíra Endlichera a vedoucího organizačního úseku Ladislava Paška. Tyto akce s německými kolegy nejsou ojedinělé. Spolu s německými kolegy jezdíme s našimi studenty do bývalého koncentračního tábora ve Flossenbürgu uctít památku mrtvých na výročí tzv. Křišťálové noci“ 9.11., či společně slavíme 1. máj - Svátek práce v bavorských městech.,“ řekl v úvodu ležáckého ceremoniálu koordinátor projektu a současně místopředseda Odborového svazu KOVO Tomáš Valášek.

Vedoucí památníku Ležáky Kamila Chvojková krátce poděkovala všem přítomným studentům za jejich práci na projektu a připomněla ještě spoluautorku Janu Šlepferovou, na kterou se v úvodu zapomnělo a studenti sklidili velký potlesk.

Zástupkyně za ředitele památníku Ležáky PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, který se musel na poslední chvíli omluvit Ing. Jana Chourová Plachá, MBA ve své řeči zmínila těžkou úlohu Památníku předávat poselství odkazu Lidic a Ležáků studentům, a proto kvitovala tento a další projekty, které to usnadňují a velice pomáhají. Ocenila procítěnost vytvořených uměleckých děl nejen z minulosti, ale hlavně z letošní výstavy. Nezapomněla všem poděkovat také za to, jak žáci a kantoři ze škol přistoupili k otevření výstavy i svým oblečením, které nebývá samozřejmostí při takových událostech.

Starosta Miřetic hostem

Mezi hosty pietní vernisáže byl také Jaroslav Chour, starosta sousední obce Miřetice, který do Ležáků přijel na základě pozvání od Památníku Lidice a Ležáků. Na výstavě se velice zajímal o umělecká díla a ptal se žáků na konkrétní postupy při práci např. rytců apod. Všem na místě poděkoval a přislíbil, že o akci vyjde článek v obecním zpravodaji a rád se zúčastní výstavy i v budoucnu.

Plameny, lidé, srdce, ostnaté dráty

Vernisáž konkrétně představila zdařilá díla studentů tří českých učilišť. Žáci 3. ročníku oboru umělecký kovář z SPŠ, SOŠ, a SOU Hradební z Hradce Králové pro ležácký památník vytvořili působivou plastiku v podobě postav, stavení a plameny s názvem „Odcházení“.  Žáci 1. ročníku oboru obráběč kovů a 2. ročníku oboru truhlář ze Středního odborného učiliště v Domažlicích, vyrobili výborně zpracované dílo pojmenované „Slza“.  Studenti Střední odborné školy – Centrum odborné přípravy technické z Uherského Brodu oboru Uměleckořemeslné zpracování kovu – práce rytecké přispěli hned 9 fascinujícími ocelorytinami vytvořené podle předloh, a nazvali své práce „Naděje z popelu, Pohled do minulosti, Agonie, Pomník obětem, Padlí andělé, Naděje umírá poslední, Okamžik po zkáze, V plamenech a Zaniklé Ležáky“.

Již 5 ročník „Tvorby pro Ležáky a Lidice“ byl zakončen prohlídkou pietního území Ležáků s odbornou průvodkyní a shlédnutí dokumentárního filmu. Na samotný závěr předal zástupce Komise mladých OS KOVO Kamil Diviak spolu s Tomášem Valáškem všem účastníkům pamětní listy a dárkové předměty a také mohli využít zdarma prohlídky muzea a zakoupení upomínkových předmětů či odborných publikací v Památníku Ležáky.

Děkujeme všem autorům překrásných děl, učitelům a Památníku Lidice a Ležáky za další vynikající smysluplný ročník tohoto projektu.

Tomáš Valášek, OS KOVO
koordinátor projektu „Tvorba pro Ležáky 2024“