Mladí lidé mají svůj hlas a jsou ochotni pracovat na lepší budoucnosti svého života. To bylo patrné na nedávném zasedání Komise Mladých v Českých Budějovicích. Tato akce byla obohacena spoluprací s regionálním pracovištěm OS KOVO, které uspořádalo školení zaměřené na odbory a jejich důležitost.

Školení bylo příležitostí pro mladé lidi z místních základních organizací se dozvědět více o odborech, jak mohou ovlivnit pracovní otázky a pracovní podmínky. Tato událost zdůraznila spolupráci mezi mládeží a odbory při řešení výzev, kterým mládež čelí.

Zasedání Komise Mladých ukázalo, že mladí lidé jsou ochotni a připraveni podílet se na změně ve svém okolí. Jejich energie a zapojení jsou inspirující a slibují lepší budoucnost pro všechny.

Komise Mladých v Českých Budějovicích představila nadšení a energii mladých lidí, kteří chtějí přispět k lepší budoucnosti. Toto setkání bylo inspirativní pro všechny zúčastněné, a doufám, že se tato spolupráce bude nadále rozvíjet pro blaho nejen regionu.

Na závěr jsme konstatovali, že bychom potřebovali i zástupce z Plzeňského a Karlovarského kraje. Rádi mezi sebe přivítáme mladé kolegyně i kolegy, kteří by se chtěli aktivně podílet na budoucnosti OS KOVO.


Lukáš Greiner